Quy định về bài tập lớn, tiểu luận và khóa luận tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy

Monday, 18 August 2014 14:29 Attention: open in a new window. PDFPrint


QUY ĐỊNH

VỀ BÀI TẬP LỚN, TIỂU LUẬN VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

(Ban hành theo Quyết định số: 467/QĐ-ĐT, ngày 12 tháng 9 năm 2012 của P.Hiệu trưởng trường CĐSP Nha Trang)


Thực hiện Quy chế đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, Nhà trường quy định về việc sinh viên làm bài tập lớn (BTL), tiểu luận (TL) và khóa luận tốt nghiệp (KLTN) như sau:

PHẦN I: QUY ĐỊNH VỀ BÀI TẬP LỚN, TIỂU LUẬN 

1. Quy định về bài tập lớn
2. Quy định về tiểu luận

PHẦN II: QUY ĐỊNH VỀ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Các quy định đối với giảng viên
2. Tiêu chuẩn xem xét và giao đề tài khóa luận tốt nghiệp
3. Quy trình đăng ký, xem xét và giao đề tài khóa luận tốt nghiệp
4. Quy định về thời gian thực hiện khoá luận tốt nghiệp
5. Các hình thức đánh giá khoá luận tốt nghiệp
6. Quy trình tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp
7. Hồ sơ đánh giá khoá luận tốt nghiệp
8. Điểm khoá luận tốt nghiệp
9. Quy cách trình bày khóa luận tốt nghiệp
10. Tổ chức thực hiện 

PHẦN III: CÁC PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Đơn đăng ký đề tài khoá luận tốt nghiệp (Dành cho sinh viên)
Phụ lục 2: Quy cách trình bày khoá luận tốt nghiệp (Dành cho sinh viên)
Phụ lục 3: Các biểu mẫu dùng cho việc đánh giá khoá luận tốt nghiệp
1. Bản đánh giá khoá luận tốt nghiệp (Dành cho giảng viên hướng dẫn)
2. Bản đánh giá khoá luận tốt nghiệp (Dành cho giảng viên phản biện)
3. Phiếu chấm điểm khoá luận tốt nghiệp (Dành cho thành viên hội đồng)
4. Hướng dẫn đánh giá khoá luận tốt nghiệp
5. Biên bản đánh giá khoá luận tốt nghiệp (Dành cho hội đồng)
6. Tổng hợp kết quả đánh giá khoá luận tốt nghiệp (Dành cho khoa)

Download File văn bản

     Quy chế - Quy định - Thông báo
     Chương trình - Kế hoạch Đào tạo
     Nhóm học phần tự chọn
     Biểu mẫu đào tạo
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:404
mod_vvisit_counterTuần này15490
mod_vvisit_counterTháng này:404
mod_vvisit_counterTất cả:1433825
Hiện có: 2 guests online