Khoa Tự Nhiên

Thursday, 15 March 2012 08:03 Attention: open in a new window. PDFPrint

1. Giới thiệu:

Văn phòng khoa: Tầng ba, khu Hiệu bộ (Khu A)
Số điện thoại:
(058) 3 521 308
Emai:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2. Nhiệm vụ:

  • Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, lập kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch chung của nhà trường;

  • Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh với đời sống xã hội;

  • Quản lý trực tiếp giảng viên, nhân viên và sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;

  • Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Đề xuất kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học. Quản lý toàn bộ tài sản được nhà trường giao.

  • Chỉ đạo các bộ môn trực thuộc khoa xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy bộ môn, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục khác.

  • Tổ chức các hoạt động giáo dục và khoa học; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các cơ sở giáo dục, khoa học.

  • Đứng đầu các khoa là Trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm. Giúp việc cho Trưởng khoa có các Phó Trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định, quy trình về bổ nhiệm và miễn nhiệm.

  • Các đơn vị thuộc khoa: Mỗi khoa có văn phòng khoa, có thể có một hay nhiều bộ môn, một số phòng thí nghiệm cấp khoa, trung tâm hoặc xưởng thực hành, thực tập.

3. Nhân sự:

Trưởng khoa
tunhien th_phien

TS. Phan Phiến

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Điện thoại: 0914 1868 01

 

Giáo vụ khoa: CN. Trần Nguyên Hùng
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Điện thoại:
0935 1656 67 - Văn phòng khoa: (058) 3 521 308

Tổ Toán - Tổ trưởng: ThS. Nguyễn Chính

Họ và tên Giảng viên Học vị Email Điện thoại
Nguyễn Chính Thạc sĩ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 0905 4984 64
Nguyễn Văn Giang Thạc sĩ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 0978 6787 55
Phan Phiến Tiến sĩ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 0914 1868 01
Trần Thế Anh Thạc sĩ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 0983 7790 22
Phạm Thị Trúc Diễm Cử nhân This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 0126 5151 175

 

Tổ Tin học - Tổ trưởng: Th Sĩ. Đoàn Huỳnh Cẩm Duyên

Họ và tên Giảng viên Học vị Email Điện thoại
Phạm Minh Tuyến Thạc sĩ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (058) 3 521 266
Đoàn Huỳnh Cẩm Duyên Thạc sĩ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 0904 1943 26
Nguyễn Phạm Thế Vinh Cử nhân - CH This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 0121 2642 056
Trần Thị Yến Cử nhân This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 0989 6723 07
Cấn Thị Phượng Thạc sĩ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 0975 8457 72
Trần Văn Khánh Cử nhân - CH This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 0163 2557 270
Lê Thị Thuấn Cử nhân - CH This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 0975 1049 90

 

Tổ Lý - KTCN - Tổ trưởng: CN. Trần Hữu Trí

Họ và tên Giảng viên Học vị Email Điện thoại
Trần Hữu Trí Kỹ sư This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 0913 4604 97
Lê Hữu Dũng Kỹ sư 0905 2092 88
Ngô Quang Thành Kỹ sư This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 0989 2262 74
Ngô Thị Hồng Cẩm Kỹ sư - CH This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 0989 2538 54
Lưu Hữu Nguyên Thạc sĩ  - NCS This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 0989 1558 71
Lê Thị Quỳnh Hương Thạc sĩ - NCS This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 0983 5725 26
Lê Minh Hiệp Cử nhân This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 0169 9732 672
Trần Thị Hồng Thạc sĩ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 0984 6370 48

 

Tổ Hóa - Sinh - Tổ trưởng: ThS. Phan Đức Ngại

Họ và tên Giảng viên Học vị Email Điện thoại
Phan Đức Ngại Thạc sĩ  - NCS This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 0903 6408 79
Huỳnh Thị Hồng Trang Thạc sĩ 0168 6384 008
Lê Nguyễn Hồng Hạnh Thạc sĩ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 0903 5570 25
Bùi Văn Nguyên Thạc sĩ - NCS This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 0982 9133 43
Nguyễn Hoàng Sa Thạc sĩ - NCS
Ngô Thị Uyên Tuyền Thạc sĩ
0168 3766 433
Vy Cử nhân

- Khoa Tự Nhiên -

     Quy chế - Quy định - Thông báo
     Chương trình - Kế hoạch Đào tạo
     Nhóm học phần tự chọn
     Biểu mẫu đào tạo
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:31
mod_vvisit_counterTuần này9476
mod_vvisit_counterTháng này:9476
mod_vvisit_counterTất cả:1442897
Hiện có: 8 guests online